Terapia manualna

TERAPIA MANUALNA STAWÓW KOŃCZYN I KRĘGOSŁUPA wg. B. MULLIGANA

Jest to terapia oddziałująca na układ mięśniowo-stawowy, poprzez mobilizację połączoną z ruchem. B. Mulligan przedstawił swoją koncepcję diagnostyki i terapii w latach 90-tych w Nowej Zelandii. Wykorzystał w niej rozwinięte elementy technik Kaltenborna i Maitlanda. Stwierdził, że zaburzenia w mechanice poszczególnych stawów powstałe w wyniku np. kontuzji, wpływają na siebie nawzajem. Analiza stanu układu mięśniowo-stawowego odbywa się w odniesieniu do całego poziomu układu ruchu (np. analizuje się całą obręcz biodrową, a nie tylko jeden konkretny staw).

Koncepcja B. Mulligana zakłada wykonanie terapii bez bólu oraz w obciążeniu stawu możliwie zbliżonym do normalnego. Terapia jest połączeniem korekty ułożenia elementów stawu przez terapeutę, z samodzielnym ruchem wykonywanym przez Pacjenta. Po terapii Pacjent otrzymuje instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania.

Mgr Paweł Czarnocki ukończył pełne szkolenie z terapii B. Mulligana (poziomy A, B, C).

TERAPIA MANUALNA STAWÓW KOŃCZYN I KRĘGOSŁUPA wg. F. KALTENBORNA

Metoda terapii manualnej F. Kaltenborna została opracowana w Skandynawii. Koncentruje się na przyczynach zaburzeń w pracy stawu. Charakterystyczną cechą jest uznanie ograniczenia ruchu ślizgu stawowego za główną przyczynę nieprawidłowej funkcji stawu. Prawidłowy ruch kątowy zależy od możliwości ślizgu powierzchni stawowych względem siebie (określa się to jako “gra stawowa”). Przywracanie właściwej “gry stawowej” następuje poprzez mechaniczne odblokowanie ograniczeń w torebce stawowej. Kierunek i  kąt oddziaływania ustala się zgodnie z opracowaną przez F. M. Kaltenboma regułą wklęsło-wypukłą. Jest to dobra metoda do leczenia pourazowych zablokowań pojedynczych stawów, po okresie rekonwalescencji.

MASAŻ LECZNICZY 

MASAŻ - mechaniczne oddziaływanie na tkanki miękkie. Jest to najbardziej naturalna terapia manualna mogąca wywoływać różnorodne reakcje w organizmie człowieka; od rozluźnienia i relaksacji po pobudzanie lub podniesienie odporności organizmu.

MASAŻ SEGMENTARNY

Jest metodą terapii neuroodruchowej. Terapia segmentarna oparta jest na powiązaniach między obszarami skóry, tkanki podskórnej, mięśniowej i okostnej, a także narządami wewnętrznymi unerwionymi przez ten sam segment rdzenia kręgowego. Masaż segmentamy jest sposobem usuwania zmian odruchowych w tkankach obwodowych (kończynach) poprzez zastosowanie szczególnych technik manualnych.

MASAŻ SPORTOWY

Intensywny, głęboki masaż obejmujący m. in. głębokie partie mięśni i więzadeł. Ma na celu oczyszczenie tkanek po wysiłku oraz wyrównanie napięć poszczególnych partii mięśni w celu zapobiegania przeciążeniom i kontuzjom. Polecany dla osób uprawiających sport (zawodniczo lub amatorsko), stosowany po intensywnych treningach lub jako forma przygotowania przed zawodami.

MASAŻ POPRZECZNY I OKOSTNOWY  

Są to głębokie techniki masażu należące do technik neuroodruchowych. Stosowany jest w stanach pourazowych i poprzeciążeniowych u osób aktywnych fizycznie. Celem jest wyrównywanie napięcia mięśni oraz poprawa odżywienia opuchniętych mięśni i głębokich partii tkanek. Polecany po intensywnych treningach lub zawodach jako skuteczna forma wspomagania regeneracji organizmu.

DRENAŻ LIMFATYCZNY  

Rodzaj terapii manualnej mający na celu odblokowanie lub uaktywnienie układu limfatycznego.

Czytaj więcej... Masaż Leczniczy, Segmentarny, Sportowy, Poprzeczny i Okostnowy, Drenaż Limfatyczny

       

       

Kontakt
Fizjoterapia PANACEUM Paweł Czarnocki
engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms