Terapia Przewlekłe Stany Pourazowe

TERAPIA PRZEWLEKŁE STANY POURAZOWE z zastosowaniem metod B. Mulligana i F. Kaltenborna

Niewłaściwe leczenie powoduje, że wiele urazów stawów i mięśni pozostaje niewyleczone. Uraz przechodzi w stan przewlekły powodując zaburzenie w pracy stawu. Sytuacja ta może doprowadzić do nowej kontuzji w tym lub innym stawie.

Terapia manualna wg metody B. Mulligana jest skuteczna m.in. przy leczeniu przewlekłych stanów pourazowych stawów i kręgosłupa. Jest równocześnie terapią bardzo bezpieczną i bezbolesną.

Przy trwałych uszkodzeniach można zastosować terapię F. Kaltenborna. Efekty może utrwali Taping Medyczny.

       

Kontakt
Fizjoterapia PANACEUM Paweł Czarnocki
engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms